Guide

Vad som krävs för att komma in på teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet med fem inriktningar. För att kunna söka hit krävs det godkända betyg i specifika ämnen.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024

Ett grönt kretskort

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Programmet ger dig mycket behörigheter till vidare studier direkt efter gymnasiet som du kan läsa om här.

Teknik och natur brukar anses som svåra program med många knepiga kurser som till exempel fysik 2 och matematik 4. Därmed passar teknikprogrammet dig som gillar utmaningar och teknikämnen såsom programmering, fysik och teknikvetenskap m.m. Teknik har fem nationella inriktningar:

  • Design och produktutveckling
  • Informations- och medieteknik
  • Produktionsteknik
  • Samhällsbyggande och miljö
  • Teknikvetenskap

Alla inriktningar har olika kursplaner, exempelvis ger teknik, inriktning teknikvetenskap dig full behörighet att läsa till civilingenjör medan andra inriktningar behöver du själv lägga till matematik 4 och fysik 2 för att blir behörig till civilingenjörsprogrammet på högskolan. Läs mer om alla behörigheter för teknik.

Hur kommer jag in på teknik?

Det minsta kravet för att komma in på teknik är godkänt (minst betyget E) i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i biologi, kemi och fysik dessutom behöver du godkänt i 6 ytterligare ämnen. Totalt behöver du minst godkänt betyg i 12 ämnen.

Olika skolor och inriktningar har olika antagningsgränser. Du kan se vilka gymnasier du kommer in på samt vilka program du är behörig till genom att räkna ut ditt meritvärde.