Guide

Vad som krävs för att komma in på naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet. För att kunna söka hit krävs det godkända betyg i specifika ämnen.

Senast uppdaterad: 18 mars 2024

Kemist som håller i kemisk lösning i en tillbringare

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Detta program ger dig mest behörigheter till vidare studier efter gymnasiet som du kan läsa om här.

Natur och teknik brukar anses som svåra program med många knepiga kurser som till exempel fysik 2 och matematik 4. Därmed passar naturvetenskapsprogrammet dig som gillar utmaningar och naturvetenskapliga ämnen såsom biologi, fysik och kemi m.m. Natur har dessutom två nationella inriktningar: naturvetenskap och naturvetenskap och samhälle som har lite olika kursplaner.

Hur kommer jag in på natur?

Det minsta kravet för att komma in på natur är godkänt (minst betyget E) i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i biologi, kemi och fysik dessutom behöver du godkänt i 6 ytterligare ämnen. Totalt behöver du minst godkänt betyg i 12 ämnen.

På många skolor brukar naturvetenskapsprogrammet ha höga antagningsgränser. Du kan se vilka gymnasier du kommer in på samt vilka program du är behörig till genom att räkna ut ditt meritvärde.