Campeon Frigymnasium i Helsingborg

Campeon Frigymnasium

Fristående ·

Södra Storgatan 23, Helsingborg

Högskolestudier

Var eleverna på Campeon Frigymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Campeon Frigymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   27 %

  • Juristprogrammet

   16 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   16 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   7 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   4 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   4 %

  • Psykologprogrammet

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  Program

  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  287.5

  Om

  Campeon Frigymnasium är ett gymnasium i Helsingborg som har programmet samhälle. Antagningspoängen 2023 för Campeon Frigymnasium var 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  88/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B(17,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  96%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  82%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 60 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,2

  Trygghet

  9,3

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  8,4

  Antal elever på skolan

  210 elever

  Könsfördelning

  73 % tjejer

  27 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  49 %

  Jobbar

  21 %

  Annat

  30 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  66 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Diakom AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Campeon Frigymnasium drivs av Diakom AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.