Nicolaiskolan i Helsingborg
Nicolaiskolan i Helsingborg
Nicolaiskolan i Helsingborg
Nicolaiskolan i Helsingborg
Nicolaiskolan i Helsingborg

1 / 5

Nicolaiskolan

Kommunal ·

Studievägen 2, Helsingborg

Högskolor

Var eleverna på Nicolaiskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Nicolaiskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  26 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  14 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  10 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  6 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  6 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Förskollärarprogrammet

  11 %

 • Grundlärarprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  2 %

Och 11 ytterligare utbildningar

Program

Om

Nicolaiskolan är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen samhälle, ekonomi, estet och hantverk. Antagningspoängen 2023 för Nicolaiskolan var mellan 80 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för hantverk inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist, frisör och hår- och makeupstylist. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 158 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

595 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrotten sker på närbelägna IH.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

24 %

Annat

29 %

3 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

32 %

Annat

17 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  26 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  17 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  14 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Förskollärarprogrammet

  11 %

 • Grundlärarprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Helsingborgs kommun

7 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Nicolaiskolan drivs av Helsingborgs kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Helsingborgs kommun driver är International School of Helsingborg och Tycho Braheskolan.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.