Filbornaskolan i Helsingborg

Filbornaskolan

Kommunal ·

Filbornavägen 101, Helsingborg

Högskolor

Var eleverna på Filbornaskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Filbornaskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  28 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  19 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  18 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  3 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  3 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  33 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  10 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Grundlärarprogrammet

  5 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  3 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Om

Filbornaskolan är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid samt industri. Antagningspoängen 2023 för Filbornaskolan var mellan 105 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 145 svar, 96 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,8

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

577 elever

Könsfördelning

36 % tjejer

64 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

35 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

40 %

Jobbar

39 %

Annat

22 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  28 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  19 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  18 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  33 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  10 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

Plats

Skolägare

Helsingborgs kommun

7 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Filbornaskolan drivs av Helsingborgs kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Helsingborgs kommun driver är Tycho Braheskolan och Olympiaskolan.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.