Christian 4:ans gymnasium

Kommunal ·

Östra Boulevarden 13, Kristianstad

Christian 4:ans gymnasium är ett gymnasium i Kristianstad som har programmen Natur, Samhälle, Estet, Försäljning och service, Hantverk samt Hotell och turism. Antagningspoängen 2023 för Christian 4:ans gymnasium var mellan 0 och 95 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 95 meritpoäng för Försäljning och service. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap, Estetisk profil utifrån skolans utbud

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, Estetisk profil utifrån skolans utbud

 

0

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

0

Dans

 

0

Musik

 

0

Musik, I musik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SPETS

0

Teater

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

95

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Frisör

 

0

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

87.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

56 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 84 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

7,8

Stöd

7,4

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

380 elever

Könsfördelning

70 % tjejer

30 % killar

Plats

Kristianstads Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

2654 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Kristianstads Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet