Flyinge Hästsportgymnasium

Fristående ·

Flyinge Kungsgård, Flyinge

Högskolestudier

Var eleverna på Flyinge Hästsportgymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Flyinge Hästsportgymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

   Program

   Naturbruk

   Antagningspoäng

   Hästhållning, profil hästskötare skötsel / drift av anläggningar

    

   SV

   Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

   SV

   217.5

   Om

   Flyinge Hästsportgymnasium är ett gymnasium i Flyinge som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Flyinge Hästsportgymnasium var 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för naturbruk inriktning hästhållning, profil hästskötare skötsel / drift av anläggningar. Se alla antagningspoäng ovan.

   Fakta

   Utbildningsstatistik

   Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

   Nationella prov

   70/100

   Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

   Snittbetyg

   C-D(14,5)

   Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

   Betygsinflation

   Medel

   Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

   Tar examen

   100%

   Lärare

   Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

   Behöriga lärare

   36%

   Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

   Lärarnöjdhet

   -

   Elever

   Antal elever på skolan

   27 elever

   Könsfördelning

   93 % tjejer

   7 % killar

   Plats

   Skolägare

   Stift Sveriges Avel Och Hästsportcentrum Flyinge

   1 gymnasieskola

   Fristående skolägare

   Flyinge Hästsportgymnasium drivs av Stift sveriges avel och hästsportcentrum flyinge som är en enskild huvudman.

   Andra besökte även

   Jobbar du på gymnasiet?

   Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.