Hedda Anderssongymnasiet i Lund

Hedda Anderssongymnasiet

Kommunal ·

Svanevägen 7, Lund

Högskolestudier

Var eleverna på Hedda Anderssongymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hedda Anderssongymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   17 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   14 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   11 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   3 %

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  247.5

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  235

  Samhällsvetenskap

   

  235

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  242.5

  Juridik

   

  242.5

  Teknik

  Antagningspoäng

  Informations- och medieteknik

   

  207.5

  Teknikvetenskap

   

  207.5

  Om

  Hedda Anderssongymnasiet är ett gymnasium i Lund som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Hedda Anderssongymnasiet var mellan 207,5 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  65/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  62%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  98%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  5,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 152 svar, 84 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  7,5

  Stöd

  5,3

  Elevnöjdhet

  6,1

  Antal elever på skolan

  585 elever

  Könsfördelning

  33 % tjejer

  67 % killar

  Plats

  Skolägare

  Lunds Kommun

  5 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Hedda Anderssongymnasiet drivs av Lunds kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Lunds kommun driver är Polhemskolan och Katedralskolan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.