Katedralskolan i Lund
Katedralskolan i Lund
Katedralskolan i Lund
Katedralskolan i Lund
Katedralskolan i Lund

1 / 5

Katedralskolan

Kommunal ·

Stora Södergatan 22, Lund

Katedralskolan

Katedralskolan

Högskolor

Var eleverna på Katedralskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katedralskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  61 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  9 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  2 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  2 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Katedralskolan är ett gymnasium i Lund som har programmen natur, samhälle, ekonomi och international Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 120 och 290 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 290 meritpoäng för samhälle, inriktning historia. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

93/100

Snittbetyg

B-C(16,8)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

97%

Lärare

Behöriga lärare

98%

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 455 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,1

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1486 elever

Könsfördelning

54 % tjejer

46 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

70 %

Jobbar

11 %

Annat

19 %

3 år efter studenten

Studerar

85 %

Jobbar

8 %

Annat

6 %

Högskolor

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  61 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  9 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Lunds kommun

5 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Katedralskolan drivs av Lunds kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Lunds kommun driver är Hedda Anderssongymnasiet och Gymnasieskolan Spyken.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.