Gymnasieskolan Spyken i Lund

1 / 2

Gymnasieskolan Spyken

Kommunal ·

Dalbyvägen 2, Lund

Högskolor

Var eleverna på Gymnasieskolan Spyken studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Gymnasieskolan Spyken de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  56 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  15 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  21 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Ämneslärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  4 %

Och 35 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

325
Naturvetenskap 
287,5
Naturvetenskap och samhälle 
287,5
Bild och design 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

337
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
275
Medier, information och kommunikation 
275
Samhällsvetenskap 
275
Estet
InriktningAntagningspoäng
Musik, musikspets med inriktning pop, rock och jazz 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

365,5
Bild och formgivning 
267,5
Estetik och media 
257,5
Musik 
265
Teater 
240
Humanistiska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela humanistiska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Kultur 
260
Språk 
260

Om

Gymnasieskolan Spyken är ett gymnasium i Lund som har programmen natur, samhälle, estet och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Gymnasieskolan Spyken var mellan 240 och 287,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287,5 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 311 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,3

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

1224 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

70 %

Jobbar

9 %

Annat

21 %

3 år efter studenten

Studerar

79 %

Jobbar

11 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  56 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  15 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  21 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  6 %

Plats

Skolägare

Lunds kommun

5 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Gymnasieskolan Spyken drivs av Lunds kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Lunds kommun driver är Katedralskolan och Hedda Anderssongymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.