Pauliskolan i Malmö
Pauliskolan i Malmö
Pauliskolan i Malmö

1 / 3

Pauliskolan

Kommunal ·

Föreningsgatan 41, Malmö

Högskolestudier

Var eleverna på Pauliskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Pauliskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   17 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   12 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   9 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   6 %

  • Grundlärarprogrammet

   5 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   3 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  215
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  212.5
  Beteendevetenskap, bernadottegymnasiet 
  167.5
  Samhällsvetenskap 
  120
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  120
  Informations- och medieteknik 
  120
  Samhällsbyggande och miljö 
  120
  Teknikvetenskap 
  120
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik 
  80
  Barn och fritid
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  80
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  80

  Om

  Pauliskolan är ett gymnasium i Centrum i Malmö som har programmen natur, samhälle, teknik, el och energi samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Pauliskolan var mellan 80 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  D(12,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  62%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  87%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 302 svar, 84 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,6

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  6

  Elevnöjdhet

  6

  Antal elever på skolan

  1122 elever

  Könsfördelning

  43 % tjejer

  57 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  8 %

  Annat

  29 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  61 %

  Jobbar

  26 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Malmö kommun

  10 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Pauliskolan drivs av Malmö kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Malmö kommun driver är Malmö Latinskola och Malmö Restaurangskola.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.