Pauliskolan i Malmö
Pauliskolan i Malmö
Pauliskolan i Malmö

1 / 3

Pauliskolan

Kommunal ·

Föreningsgatan 41, Malmö

Pauliskolan

Pauliskolan

Högskolor

Var eleverna på Pauliskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Pauliskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  52 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  20 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogram

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

Och 14 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Pauliskolan är ett gymnasium i Centrum i Malmö som har programmen natur, samhälle, teknik, el och energi samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Pauliskolan var mellan 80 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

72/100

Snittbetyg

D(12,5)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

62%

Lärare

Behöriga lärare

87%

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 302 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

5,6

Trygghet

7,3

Stöd

6

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

1223 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Lånar även Malmö Latins idrottssalar.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

63 %

Jobbar

8 %

Annat

29 %

3 år efter studenten

Studerar

64 %

Jobbar

24 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  52 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  20 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

Utbildningskategorier

 • Högskoleingenjörsprogram

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  14 %

Plats

Skolägare

Malmö kommun

11 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Pauliskolan drivs av Malmö kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Malmö kommun driver är Malmö Latinskola och Malmö Restaurangskola.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.