NTI Gymnasiet Malmö

Fristående ·

Barkgatan 6, Malmö

Högskolestudier

Var eleverna på NTI Gymnasiet Malmö studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Malmö de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   36 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   16 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   11 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   5 %

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   2 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   2 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   2 %

  • Högskoleprogram i informations- och kommunikationsteknik

   1 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   1 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   1 %

  Program

  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  200
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik 
  165

  Om

  NTI Gymnasiet Malmö är ett gymnasium i Södra innerstaden i Malmö som har programmen teknik samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Malmö var mellan 165 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  83%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  80%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 87 svar, 94 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,4

  Trygghet

  7,6

  Stöd

  6,5

  Elevnöjdhet

  6

  Antal elever på skolan

  261 elever

  Könsfördelning

  5 % tjejer

  95 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  NTI Gymnasiet Malmö drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Rytmus Malmö och LBS Kreativa Gymnasiet Malmö.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.