Tekniska Gymnasiet Helsingborg

Fristående ·

Södra Storgatan 23, Helsingborg

Högskolestudier

Var eleverna på Tekniska Gymnasiet Helsingborg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tekniska Gymnasiet Helsingborg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   21 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   16 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   14 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   3 %

  • Tandläkarprogrammet

   3 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   2 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  120

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Medier, information och kommunikation

   

  210

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling

   

  120

  Informations- och medieteknik

   

  120

  Om

  Tekniska Gymnasiet Helsingborg, tidigare Thoren Innovation School Helsingborg, är ett gymnasium i Helsingborg som har programmen natur, samhälle och teknik. Antagningspoängen 2023 för Tekniska Gymnasiet Helsingborg var mellan 120 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för samhälle inriktning medier, information och kommunikation. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  65/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  81%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  77%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 63 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  4,7

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  6

  Elevnöjdhet

  5,2

  Antal elever på skolan

  189 elever

  Könsfördelning

  27 % tjejer

  73 % killar

  Plats

  Skolägare

  Thorengruppen AB

  37 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Tekniska Gymnasiet Helsingborg drivs av Thorengruppen AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Thorengruppen AB driver är Thoren Business School Helsingborg och Tekniska Gymnasiet Lund.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.