Vilhelm Mobergsgymnasiet

Kommunal ·

Rådhusgatan 17, Emmaboda

Vilhelm Mobergsgymnasiet är ett gymnasium i Emmaboda som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Vilhelm Mobergsgymnasiet var mellan 0 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

195

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

160

Samhällsvetenskap

 

160

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

160

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

182.5

Produktionsteknik

 

182.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

142.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

145

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Individuellt alternativ

 

IMA

Utformas för enskild elev.

IMA

0

Programinriktat val

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Språkintroduktion

 

IMS

Fokus på svenska språket.

IMS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

150 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Tre år efter

Studerar

46 %

Jobbar

54 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

0 %

Fem år efter

Studerar

28 %

Jobbar

61 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Emmaboda Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

150 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Emmaboda Kommun som är en kommunal skolägare.