Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda

Vilhelm Mobergsgymnasiet

Kommunal ·

Rådhusgatan 17, Emmaboda

Högskolor

Var eleverna på Vilhelm Mobergsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Vilhelm Mobergsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  51 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  8 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  3 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Civilekonomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Tandhygienistprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  3 %

Och 9 ytterligare utbildningar

Program

Om

Vilhelm Mobergsgymnasiet är ett gymnasium i Emmaboda som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vilhelm Mobergsgymnasiet var mellan 0 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

8

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

150 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Eleverna äter i Bjurbäcksskolans matsal.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

All inomhusidrott i Emmaboda sporthall.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

33 %

Annat

20 %

3 år efter studenten

Studerar

50 %

Jobbar

32 %

Annat

18 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  51 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  8 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

Plats

Skolägare

Emmaboda kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Vilhelm Mobergsgymnasiet drivs av Emmaboda kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.