Växjö Fria Gymnasium i Växjö
Växjö Fria Gymnasium i Växjö
Växjö Fria Gymnasium i Växjö
Växjö Fria Gymnasium i Växjö
Växjö Fria Gymnasium i Växjö

1 / 6

Växjö Fria Gymnasium

Fristående ·

Storgatan 82c, Växjö

Högskolestudier

Var eleverna på Växjö Fria Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Växjö Fria Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   13 %

  • Civilekonomprogrammet

   12 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   11 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   7 %

  • Socionomprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   4 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  197
  Naturvetenskap och samhälle 
  197
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  212
  Samhällsvetenskap 
  212
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  237
  Juridik 
  237
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  202

  Om

  Växjö Fria Gymnasium är ett gymnasium i Växjö som har programmen natur, samhälle, ekonomi samt vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Växjö Fria Gymnasium var mellan 197 och 237 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 237 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  70/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  79%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 129 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  8,3

  Stöd

  6,1

  Elevnöjdhet

  7,2

  Antal elever på skolan

  562 elever

  Könsfördelning

  63 % tjejer

  37 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  40 %

  Jobbar

  39 %

  Annat

  21 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  44 %

  Jobbar

  36 %

  Annat

  20 %

  Plats

  Skolägare

  Cedergrenska

  5 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  Växjö Fria Gymnasium drivs av Cedergrenska som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Cedergrenska driver är Stockholms Idrottsgymnasium och Tibble gymnasium campus Kista.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.