Guide

Ämnen och kurser man läser på humanistiska

Vad läser man egentligen på humanistiska programmet? Vi går igenom vilka ämnen och kurser man läser på humanistiska programmet på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka kurser man läser om man går humanistiska programmet på gymnasiet. Gymnasieprogrammen består nämligen av några olika delar. Merparten av vilka kurser du läser på humanistiska programmet är samma överallt, men det finns också stora delar som beror på vilken inriktning och vilket gymnasium du väljer. Här är de olika delarna:

Gymnasiegemensamma kurser

Kärnan av dessa är samma på alla högskoleförberedande program.

 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Historia 1b
 • Historia 2b – kultur
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1b
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

Programgemensamt

 • Filosofi 1
 • Moderna språk
 • Människans språk 1

Programfördjupning

Vilka kurser man läser inom programfördjupningen är olika på olika gymnasier. Gymnasierna väljer själva 3 av 34 kurser (300 poäng) som Skolverket har bestämt får ingå i programfördjupningen för humanistiska programmet.

Inriktning

Här bestäms vilka kurser du läser beroende på vilken inriktning av humanistiska programmet du läser.

Humanistiska, inriktning kultur

 • Filosofi 2
 • Kultur- och idéhistoria
 • Litteratur
 • Psykologi 1
 • Samtida kulturuttryck

Humanistiska, inriktning språk

 • Latin – språk och kultur 1
 • Språk

Individuellt val

Du får välja två kurser (200 poäng) helt fritt bland de kurser som gymnasiet du går på erbjuder. Olika gymnasier erbjuder olika kurser att välja mellan.

Gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet görs på alla program, men är olika beroende på vilket program du läser.

Ämnen

Humanistiska programmet