Guide

Vad som krävs för att komma in på humanistiska programmet

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet med två inriktningar. För att kunna söka hit krävs det godkända betyg i specifika ämnen.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024

Stort cirkulärt bibliotek

Humanistiska programmet är ett högskoleförberedande program på gymnasiet med två inriktningar: språk och kultur. Programmet är relativt ovanligt jämfört med andra högskoleförberedande program eftersom endast 29 skolor erbjuder humanistiska programmet i hela Sverige.

Programmet har många unika och spännande kurser såsom filosofi 1 och människans språk 1. Efter gymnasiet finns det många sätt att plugga vidare, det kan du läsa mer om här.

Hur kommer jag in på humanistiska?

Det minsta kravet för att komma in på natur är godkänt (minst betyget E) i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk samt godkänt i religion, samhällskunskap, geografi och historia dessutom behöver du godkänt i 5 ytterligare ämnen. Totalt behöver du minst godkänt betyg i 12 ämnen.

Eftersom så få skolor erbjuder programmet är det viktigt att notera vad antagningsgränsen är på skolan där du vill plugga. Du kan se vilka gymnasier du kommer in på samt vilka program du är behörig till genom att räkna ut ditt meritvärde.

Vilka skolor erbjuder humanistiska programmet?

Här listar vi alla skolor med humanistiska programmet och dess inriktningars antagningsgränser 2023. Klicka in på en skola för att få mer information.

Stockholm

Skåne

Göteborg

Östergötland

Dalarna

Jämtland

Uppsala

Västmanland

Värmland

Norrbotten

Kronoberg

Skaraborg

Sörmland

Gävleborg

Västerbotten

Örebro

Jönköping

Gotland

Boråsregionen

Kolla om du kommer in genom att räkna ut ditt meritvärde