Guide

Behörigheterna man får av natur

Vad får man för behörighet av naturvetenskapsprogrammet? Vi går igenom vilka högskoleutbildningar man blir behörig till från natur och vad som påverkar.

Senast uppdaterad: 21 december 2023

Här förklarar vi vilka högskoleutbildningar man blir behörig till om man läser naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Det är nämligen inte helt lätt. Vilka behörigheter man får beror också på vilken inriktning av naturvetenskapsprogrammet man går, vilka individuella val man själv gör och vilka kurser skolan har lagt in i programmet samt erbjuder som val.

Behörigheter Natur, inriktning Naturvetenskap

Behörig

 • Agronom
 • Agronom typ 2
 • Apotekare
 • Arbetsterapeut
 • Arkitekt
 • Audionom
 • Biomedicinsk analytiker
 • Brandingenjör
 • Civilekonom
 • Civilingenjör
 • Civilingenjör typ 2
 • Civilingenjör typ 3
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog
 • Hortonom
 • Högskoleingenjör
 • Jurist
 • Jägmästare
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Läkare
 • Optiker
 • Ortopedingenjör
 • Psykolog
 • Receptarie
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukhusfysiker
 • Sjuksköterska
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tandhygienist
 • Tandläkare
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör
 • Veterinär

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Behörigheter Natur, inriktning Naturvetenskap och samhälle

Behörig

 • Agronom
 • Arbetsterapeut
 • Arkitekt
 • Audionom
 • Civilekonom
 • Dietist
 • Djursjukskötare
 • Fysioterapeut
 • Hippolog
 • Jurist
 • Landskapsarkitekt
 • Landskapsingenjör
 • Lantmästare
 • Logoped
 • Optiker
 • Psykolog
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska
 • Sjöingenjör
 • Sjökapten
 • Skogsmästare
 • Skogstekniker
 • Socionom
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Tandhygienist
 • Tandtekniker
 • Trädgårdsingenjör

Kan bli behörig

För att bli behörig behöver din skola erbjuda och du aktivt välja kurserna som krävs för behörighet.

Måste läsa Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Civilingenjör typ 3
 • Läkare
 • Sjukhusfysiker
 • Tandläkare
 • Veterinär

Måste läsa Moderna språk – aktuellt språk 2 och Moderna språk – aktuellt språk 3:

 • Civilekonom typ 2

Måste läsa Fysik 2 och Matematik 4:

 • Brandingenjör
 • Civilingenjör
 • Civilingenjör typ 2

Måste läsa Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Apotekare

Måste läsa Kemi 2 och Matematik 4:

 • Hortonom
 • Jägmästare
 • Receptarie

Måste läsa Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4:

 • Agronom typ 2

Måste läsa Fysik 2:

 • Högskoleingenjör
 • Ortopedingenjör

Måste läsa Biologi 2 och Kemi 2:

 • Biomedicinsk analytiker

Vi har inte inkluderat lärarutbildningar. Du kan se dem här.

Ämnen

Naturvetenskapsprogrammet