Carl Engströmgymnasiet

Kommunal ·

Östergatan 15, Eslöv

Carl Engströmgymnasiet är ett gymnasium i Eslöv som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Carl Engströmgymnasiet var mellan 0 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

120

Samhällsvetenskap

 

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

215

Juridik

 

215

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

120

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

210

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Personbil

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

160

Mark och anläggning

 

160

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

102.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

80

Kök och servering

 

80

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

66 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 165 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,5

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

740 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

52 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Fem år efter

Studerar

23 %

Jobbar

66 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Eslövs Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

740 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Eslövs Kommun som är en kommunal skolägare.