Dag Hammarskjöld Gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Ståthållaregatan 50 A, Kalmar

Högskolestudier

Var eleverna på Dag Hammarskjöld Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Dag Hammarskjöld Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Ämneslärarprogrammet

   33 %

  • Förskollärarprogrammet

   33 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   33 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Waldorf 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SVE

  PROV

  220
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Waldorf 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SVE

  120
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Waldorf 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SVE

  PROV

  197.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Estetiska programmet, waldorf 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  SVE

  PROV

  IMV

  217.5
  Individuellt alternativ 

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0
  Samhällsvetenskapsprogrammet, waldorf 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  SVE

  IMV

  0
  Språkintroduktion 

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  Dag Hammarskjöld Gymnasiet är ett gymnasium i Kalmar som har programmen natur, samhälle, estet och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Dag Hammarskjöld Gymnasiet var mellan 0 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för natur, inriktning waldorf. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  -

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  -

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  -

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  -

  Elever

  Antal elever på skolan

  16 elever

  Könsfördelning

  88 % tjejer

  12 % killar

  Plats

  Skolägare

  Stiftelsen Kalmar waldorfskola

  1 gymnasieskola

  Fristående, icke vinstdrivande

  Dag Hammarskjöld Gymnasiet drivs av Stiftelsen Kalmar waldorfskola som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.