Stagneliusskolan i Kalmar
Stagneliusskolan i Kalmar
Stagneliusskolan i Kalmar

1 / 4

Stagneliusskolan

Kommunal ·

Fredriksskansgatan 5, Kalmar

Högskolor

Var eleverna på Stagneliusskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stagneliusskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  47 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  11 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  5 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  1 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  1 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  1 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  8 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  8 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Grundlärarprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  2 %

Och 23 ytterligare utbildningar

Program

Om

Stagneliusskolan är ett gymnasium i Kalmar som har programmen samhälle, ekonomi, försäljning och service samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Stagneliusskolan var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

88%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 364 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

1298 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

38 %

Jobbar

37 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

57 %

Jobbar

30 %

Annat

13 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  47 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  11 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  9 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  29 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Juristprogrammet

  8 %

Plats

Skolägare

Kalmar kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Stagneliusskolan drivs av Kalmar kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Kalmar kommun driver är Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.