Gymnasieakademin Göteborg

Fristående ·

Södra Hamngatan 29, Göteborg

Gymnasieakademin Göteborg är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Gymnasieakademin Göteborg var mellan 162,5 och 277,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 277,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

277.5

Naturvetenskap och samhälle

 

277.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

233

Samhällsvetenskap

 

233

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

237.5

Juridik

 

237.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

197.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

162.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

217.5

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

167.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

58/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 146 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

7,7

Stöd

5,2

Elevnöjdhet

5,1

Antal elever på skolan

419 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Plats

IEAB International Education AB är skolägare

1 gymnasieskola

419 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av IEAB International Education AB som är en fristående skolägare.