LBS Mediegymnasiet

Fristående ·

Södra Hamngatan 19-21, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på LBS Mediegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Mediegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   24 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   11 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   6 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  185.5
  Medier, information och kommunikation 
  185.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Estetik och media 
  185
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Språkintroduktion 

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  LBS Mediegymnasiet är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen samhälle, estet och introduktion. Antagningspoängen 2023 för LBS Mediegymnasiet var mellan 0 och 185,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185,5 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  66/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  84%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  96%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,5

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 71 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,8

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  287 elever

  Könsfördelning

  58 % tjejer

  42 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  50 %

  Jobbar

  26 %

  Annat

  24 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  19 %

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  LBS Mediegymnasiet drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum och Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.