Kitas Gymnasium i Göteborg

Kitas Gymnasium

Fristående ·

Magasinsgatan 3, Göteborg

Högskolor

Var eleverna på Kitas Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kitas Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  57 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  13 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  7 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  1 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  1 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  13 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Grundlärarprogrammet

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

Och 24 ytterligare utbildningar

Program

Om

Kitas Gymnasium är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur, samhälle, ekonomi och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Kitas Gymnasium var mellan 253 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

93/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B(17,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

93%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 82 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,9

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

320 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

69 %

Jobbar

18 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

67 %

Jobbar

25 %

Annat

8 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  57 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  13 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  7 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  13 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

Plats

Skolägare

Kitas utbildning AB

3 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Kitas Gymnasium drivs av Kitas utbildning AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Kitas utbildning AB driver är Kitas Ekonomi och Kitas Natur.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.