GTIs Gymnasieskola

Fristående ·

Karl Gustavsgatan 5, Göteborg

GTIs Gymnasieskola är ett gymnasium i Göteborg, Centrum som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för GTIs Gymnasieskola var mellan 0 och 183 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 183 meritpoäng för Ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Naturvetenskap och samhälle

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

178

Samhällsvetenskap

 

178

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

183

Juridik

 

183

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

175

Samhällsbyggande och miljö

 

175

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 131 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

384 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

70 %

Jobbar

13 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

55 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Fem år efter

Studerar

44 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Göteborgs Tekniska Institut Aktiebolag är skolägare

1 gymnasieskola

384 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Göteborgs Tekniska Institut Aktiebolag som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet