Sigrid Rudebecks Gymnasium i Göteborg

Sigrid Rudebecks Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bellmansgatan 6, Göteborg

Sigrid Rudebecks Gymnasium

Sigrid Rudebecks Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Sigrid Rudebecks Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sigrid Rudebecks Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  27 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  26 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  24 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  1 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  1 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  1 %

Och 4 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  30 %

 • Läkarprogrammet

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Arkitektprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  2 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Tandläkarprogrammet

  2 %

Och 9 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Sigrid Rudebecks Gymnasium är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur och samhälle. Antagningspoängen 2023 för Sigrid Rudebecks Gymnasium var mellan 252,5 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

97/100

Snittbetyg

B(17,2)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

96%

Lärare

Behöriga lärare

100%

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

8,1

Trygghet

9

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

482 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottslektionerna sker på Landala sporthallar.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

76 %

Jobbar

10 %

Annat

14 %

3 år efter studenten

Studerar

91 %

Jobbar

8 %

Annat

1 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  27 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  26 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  24 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  30 %

 • Läkarprogrammet

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

Plats

Skolägare

Sigrid Rudebecks Stiftelse

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Sigrid Rudebecks Gymnasium drivs av Sigrid Rudebecks Stiftelse, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.