NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg

NTI Gymnasiet Kronhus

Fristående ·

Kronhusgatan 9, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på NTI Gymnasiet Kronhus studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Kronhus de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   27 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   20 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   11 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   3 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   2 %

  • Juristprogrammet

   2 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  120
  Naturvetenskap och samhälle 
  120
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  120
  Teknikvetenskap 
  120
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik, it-programmet 
  153

  Om

  NTI Gymnasiet Kronhus är ett gymnasium i Centrum i Göteborg som har programmen natur, teknik samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Kronhus var mellan 120 och 153 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 153 meritpoäng för el och energi inriktning dator- och kommunikationsteknik, it-programmet. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  88%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  94%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 71 svar, 63 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,4

  Trygghet

  7,9

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  5,4

  Antal elever på skolan

  406 elever

  Könsfördelning

  17 % tjejer

  83 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  56 %

  Jobbar

  23 %

  Annat

  21 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  36 %

  Jobbar

  41 %

  Annat

  23 %

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  NTI Gymnasiet Kronhus drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Handelsgymnasiet Göteborg och LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.