Bräckegymnasiet i Göteborg

1 / 2

Bräckegymnasiet

Kommunal ·

Uppfinnaregatan 1, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på Bräckegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bräckegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   36 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   27 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   18 %

  Program

  Bygg och anläggning

  Antagningspoäng

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  80

  Husbyggnad

   

  SV

  Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SV

  80

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  80

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  ENSKILD

  Skolan har markerat studievägen för enskild elev.

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  ENSKILD

  IMY

  0

  Individuellt alternativ, allmän

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Individuellt alternativ, extra stöd och anpassning

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Om

  Bräckegymnasiet är ett gymnasium på Norra Älvstranden i Göteborg som har programmen bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bräckegymnasiet var mellan 0 och 80 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 80 meritpoäng för introduktion, inriktning bygg- och anläggningsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  63/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  82%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  74%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,4

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 100 svar, 64 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,4

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  6,6

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  351 elever

  Könsfördelning

  15 % tjejer

  85 % killar

  Plats

  Skolägare

  Göteborgs Kommun

  13 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Bräckegymnasiet drivs av Göteborgs kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är Ester Mosessons Gymnasium och Lindholmens Tekniska Gymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.