SKF Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Byfogdegatan 4, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på SKF Tekniska Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från SKF Tekniska Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   29 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   21 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   7 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   7 %

  • Apotekarprogrammet

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   4 %

  Program

  Teknik

  Antagningsgräns

  Produktionsteknik

   

  120

  Industri

  Antagningsgräns

  Produkt och maskinteknik

   

  157.5

  Om

  SKF Tekniska Gymnasium är ett gymnasium i Kortedala i Göteborg som har programmen teknik och industri. Antagningspoängen 2023 för SKF Tekniska Gymnasium var mellan 120 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  78/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  93%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  85%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 24 svar, 77 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,4

  Trygghet

  9

  Stöd

  7,2

  Elevnöjdhet

  6,8

  Antal elever på skolan

  91 elever

  Könsfördelning

  12 % tjejer

  88 % killar

  Plats

  Skolägare

  Aktiebolaget Skf

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  SKF Tekniska Gymnasium drivs av Aktiebolaget skf som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.