Aspero Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborg

1 / 8

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg

Fristående ·

Krutvägen 2, Göteborg

Högskolor

Var eleverna på Aspero Idrottsgymnasium Göteborg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Aspero Idrottsgymnasium Göteborg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  41 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  11 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  9 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  5 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  2 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  16 %

 • Lärarprogram

  14 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  9 %

 • Kandidatprogram i transporttjänster

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

Aspero Idrottsgymnasium ligger i Prioritet Serneke Arena som skapar en fantastisk elitmiljö för eleverna. På vår skola kombinerar samtliga elever sin idrott med högskoleförberedande studier. Behöriga och kompetenta lärare samt legitimerade tränare, specialiserade på våra idrottsprofiler, är grunden för att du ska lyckas hos oss. Vår personal har stor erfarenhet av idrottsungdomar och brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för dubbla karriärer. Din individuella utveckling är i fokus, både i idrotten och i skolarbetet. Den lilla skolan, personalens engagemang och elevernas gemensamma intressen skapar en härlig sammanhållning och en unik utvecklingsmiljö.

Välkommen till oss på Aspero!

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg är ett gymnasium i Kortedala i Göteborg som har programmen samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Aspero Idrottsgymnasium Göteborg var mellan 220,5 och 260,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

74%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 81 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,4

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

259 elever

Könsfördelning

35 % tjejer

65 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

26 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

38 %

Jobbar

53 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  41 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  11 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  9 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  16 %

 • Lärarprogram

  14 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  9 %

Plats

Skolägare

Aspero Friskolor AB

3 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg drivs av Aspero Friskolor AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Aspero Friskolor AB driver är Aspero Idrottsgymnasium Halmstad och Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.