Sundsgymnasiet i Vellinge

Sundsgymnasiet

Kommunal ·

Norrevångsgatan 1, Vellinge

Högskolestudier

Var eleverna på Sundsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sundsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   23 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   15 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   2 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  197.5
  Idrott,NIU,RIG, golf, ridsport och segling 

  RIG

  Riksidrottsgymnasium - för dig med mål att bli elitidrottare.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  RIG

  VIS

  120
  Musik 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SVE

  PROV

  260
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  210
  Musik 

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SVE

  PROV

  210
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  232.5
  Ekonomi, entreprenörskap profil entreprenörskap 
  267.5
  Idrott,NIU,RIG, golf, ridsport och segling 

  RIG

  Riksidrottsgymnasium - för dig med mål att bli elitidrottare.

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  RIG

  VIS

  120
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  120
  Samhällsbyggande och miljö 
  120
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Musik, profil pop och rock 
  125

  Om

  Sundsgymnasiet är ett gymnasium i Vellinge som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet och teknik. Antagningspoängen 2023 för Sundsgymnasiet var mellan 120 och 267,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 267,5 meritpoäng för ekonomi inriktning ekonomi, entreprenörskap profil entreprenörskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  81/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  94%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  94%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 206 svar, 84 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,3

  Stöd

  6,3

  Elevnöjdhet

  7,5

  Antal elever på skolan

  820 elever

  Könsfördelning

  42 % tjejer

  58 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  56 %

  Jobbar

  19 %

  Annat

  25 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  66 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  10 %

  Plats

  Skolägare

  Vellinge kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Sundsgymnasiet drivs av Vellinge kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.