Vimmerby Gymnasium i Vimmerby

Vimmerby Gymnasium

Kommunal ·

Drottninggatan 25, Vimmerby

Högskolestudier

Var eleverna på Vimmerby Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Vimmerby Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   20 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   5 %

  • Civilekonomprogrammet

   5 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   2 %

  • Grundlärarprogrammet

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  190

  Naturvetenskap och samhälle

   

  190

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  147.5

  Medier, information och kommunikation

   

  147.5

  Samhällsvetenskap

   

  147.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  195

  El och energi

  Antagningsgräns

  Automation

   

  175

  Elteknik

   

  175

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  132.5

  Fordon och transport

  Antagningsgräns

  Karosseri och lackering

   

  90

  Personbil

   

  90

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  152.5

  Restaurang och livsmedel

  Antagningsgräns

  Kök och servering

   

  100

  Industri

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  80

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  80

  Introduktion

  Antagningsgräns

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  El- och energiprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Försäljning och service

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Om

  Vimmerby Gymnasium är ett gymnasium i Vimmerby som har programmen natur, samhälle, teknik, el och energi, försäljning och service, fordon och transport, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Vimmerby Gymnasium var mellan 0 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  90%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 62 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  6,5

  Antal elever på skolan

  443 elever

  Könsfördelning

  51 % tjejer

  49 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  52 %

  Jobbar

  29 %

  Annat

  19 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  46 %

  Jobbar

  36 %

  Annat

  18 %

  Plats

  Skolägare

  Vimmerby Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Vimmerby Gymnasium drivs av Vimmerby kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.