Hultsfreds Gymnasium i Hultsfred
Hultsfreds Gymnasium i Hultsfred
Hultsfreds Gymnasium i Hultsfred

1 / 3

Hultsfreds Gymnasium

Kommunal ·

Stora Torget 3, Hultsfred

Högskolestudier

Var eleverna på Hultsfreds Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hultsfreds Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Socionomprogrammet

   12 %

  • Grundlärarprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   7 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   4 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  202.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  150
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  182.5
  Juridik 
  182.5
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  195
  Barn och fritid
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  147.5
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  147.5
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Transport 
  142.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  202.5
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  90

  Om

  Hultsfreds Gymnasium är ett gymnasium i Hultsfred som har programmen natur, samhälle, ekonomi, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, vård och omsorg samt industri. Antagningspoängen 2023 för Hultsfreds Gymnasium var mellan 90 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  76/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  84%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  63%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 116 svar, 78 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  431 elever

  Könsfördelning

  46 % tjejer

  54 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  36 %

  Jobbar

  47 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  54 %

  Jobbar

  37 %

  Annat

  9 %

  Plats

  Skolägare

  Hultsfreds kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Hultsfreds Gymnasium drivs av Hultsfreds kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.