LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping i Jönköping
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping i Jönköping
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping i Jönköping
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping i Jönköping
LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping i Jönköping

1 / 5

LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping

Fristående ·

Västra Storgatan 12, Jönköping

Högskolestudier

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   19 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   16 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   10 %

  • Ämneslärarprogrammet

   9 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   2 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   2 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   2 %

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   2 %

  Program

  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  157.5
  Informations- och medieteknik 
  157.5
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  140
  Estetik och media 
  140

  Om

  LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping är ett gymnasium i Jönköping som har programmen estet och teknik. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping var mellan 140 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  81/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  88%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  78%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 60 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,7

  Trygghet

  8,9

  Stöd

  7,3

  Elevnöjdhet

  8

  Antal elever på skolan

  230 elever

  Könsfördelning

  25 % tjejer

  75 % killar

  Plats

  Skolägare

  Academedia AB

  144 gymnasieskolor

  Fristående skolägare

  LBS Kreativa Gymnasiet Jönköping drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Jönköping och Praktiska Gymnasiet Jönköping.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.