Ebersteinska gymnasiet

Kommunal ·

Linköpingsvägen 6, Norrköping

Högskolor

Var eleverna på Ebersteinska gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ebersteinska gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  47 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  4 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  29 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  2 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
195
Naturvetenskap och samhälle 
195
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
182,5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
217,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
140
Informations- och medieteknik 
140
Samhällsbyggande och miljö 
140
Teknikvetenskap 
140
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
110
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
112,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Ekonomiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Teknikprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

140
Naturvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Samhällsvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Försäljning och service 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Ebersteinska gymnasiet är ett gymnasium i Norrköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, försäljning och service, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Ebersteinska gymnasiet var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

55%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 119 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

4,4

Trygghet

7,8

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

550 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottshall på 3 minuters gångavstånd från skolan.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  47 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  29 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

Plats

Skolägare

Norrköpings kommun

6 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Ebersteinska gymnasiet drivs av Norrköpings kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Norrköpings kommun driver är Norrköpings Lärlingsgymnasium och Kungsgårdsgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.