Ystad Fria Läroverk i Ystad
Ystad Fria Läroverk i Ystad
Ystad Fria Läroverk i Ystad

1 / 4

Ystad Fria Läroverk

Fristående ·

Björnstjernegatan 1C, Ystad

Ystad Fria Läroverk

Ystad Fria Läroverk

Högskolor

Var eleverna på Ystad Fria Läroverk studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ystad Fria Läroverk de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  60 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  15 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  15 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  25 %

 • Lärarprogram

  20 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  10 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i pedagogik och lärarutbildning

  5 %

 • Tandhygienistprogrammet

  5 %

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Ystad Fria Läroverk är gymnasieskolan för studier och träning. Våra ledord när det kommer till studier är lärarledd undervisning i en trygg inlärningsmiljö utifrån det som enligt forskning leder till bäst kunskapsutveckling.

Varje elev som börjar på Ystad Fria Läroverk gör det utifrån sina individuella förutsättningar. Med din egen kunskapsnivå som utgångspunkt sätter vi tillsammans höga mål för hur din kunskap ska utvecklas under de tre gymnasieåren. Alla elever ska genomgå en kraftig kunskapsutveckling under tiden hos oss. Det är utan tvekan vår viktigaste uppgift som skola.

På Ystad Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Det viktigaste för oss är att du ska lyckas med dina gymnasiestudier. För att du ska lära dig så mycket som möjligt och nå bästa möjliga resultat, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. På schemat har vi också sammanhållna lektionspass vilket innebär att en och samma lektion kan innehålla föreläsning, grupparbete, diskussion och praktiska övningar. Du får mycket tid med din lärare vilket innebär att det alltid finns hjälp att få för att komma vidare.

Vi uppmuntrar även våra elever att träna även under skoltid, då forskningsresultat världen över visar att fysisk aktivitet ökar vår inlärningsförmåga.

Vi erbjuder följande program:

- Samhällsvetenskap

- Ekonomi

- El och energi

- Florist

- Försäljning och service

- Restaurang och livsmedel

- Barn och fritid

Vi erbjuder följande träningsalternativ:

Öppen träning

För dig som vill träna för att må bättre och prestera bättre i skolan, utan att det kopplas till kurser och betyg. Du deltar valfritt i öppna träningspass som skolan anordnar, utanför poängplanen.

Träningstillval - Fys och hälsa

För dig som vill kombinera studier med träning på din egen nivå. Du tränar två pass i veckan med idrottskurser som individuellt val (200p).

Ystad Fria Läroverk är ett gymnasium i Ystad som har programmen samhälle, ekonomi, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, hantverk samt restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Ystad Fria Läroverk var mellan 80 och 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

69/100

Snittbetyg

C-D(13,3)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

65%

Lärare

Behöriga lärare

80%

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 47 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,6

Stöd

7,1

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

145 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Närliknade lokal.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolor

Högskolor och universitet

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  60 %

 • Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad

  15 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  15 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  25 %

 • Lärarprogram

  20 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

Plats

Skolägare

Watma Education AB

9 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Ystad Fria Läroverk drivs av Watma Education AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Watma Education AB driver är Malmö Fria Läroverk och Karlshamn Fria Läroverk.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.