Perstorp Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Hässleholmsv 8, Perstorp

Högskolestudier

Var eleverna på Perstorp Tekniska Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Perstorp Tekniska Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   29 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   15 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   15 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   12 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   6 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   3 %

  Program

  Teknik

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  225

  El och energi

  Antagningsgräns

  Automation

   

  222.5

  Industri

  Antagningsgräns

  Processteknik

   

  270

  Om

  Perstorp Tekniska Gymnasium är ett gymnasium i Perstorp som har programmen teknik, el och energi samt industri. Antagningspoängen 2023 för Perstorp Tekniska Gymnasium var mellan 222,5 och 270 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 270 meritpoäng för industri, inriktning processteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  72/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,9)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  96%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  64%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  8,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 18 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,5

  Trygghet

  8,7

  Stöd

  6,9

  Elevnöjdhet

  7,6

  Antal elever på skolan

  72 elever

  Könsfördelning

  15 % tjejer

  85 % killar

  Plats

  Skolägare

  Perstorp Holding AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Perstorp Tekniska Gymnasium drivs av Perstorp holding AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.