Älvsbyns Gymnasium i Älvsbyn

Älvsbyns Gymnasium

Kommunal ·

Medborgargatan 4, Älvsbyn

Högskolestudier

Var eleverna på Älvsbyns Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Älvsbyns Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Grundlärarprogrammet

   9 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   9 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Fysioterapeutprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   7 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Högskoleprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   4 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   4 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   4 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  242.5
  Naturvetenskap och samhälle 
  242.5
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  165
  Samhällsvetenskap 
  165
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  232.5
  Juridik 
  232.5
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  207.5
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  185
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  175
  Mark och anläggning 
  175
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  165

  Om

  Älvsbyns Gymnasium är ett gymnasium i Älvsbyn som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, bygg och anläggning samt vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Älvsbyns Gymnasium var mellan 165 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  83/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  75%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 39 svar, 78 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,4

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  6,8

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  160 elever

  Könsfördelning

  45 % tjejer

  55 % killar

  Plats

  Skolägare

  Älvsbyns kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Älvsbyns Gymnasium drivs av Älvsbyns kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.