Höga Kusten Teoretiska Gymnasium

Fristående ·

Järnvägsgatan 3, Örnsköldsvik

Högskolestudier

Var eleverna på Höga Kusten Teoretiska Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Höga Kusten Teoretiska Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   12 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Civilekonomprogrammet

   8 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   6 %

  • Apotekarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Kandidatprogram i pedagogik och lärarutbildning

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  190

  Samhälle

  Antagningspoäng

  Beteendevetenskap

   

  167.5

  Ekonomi

  Antagningspoäng

  Ekonomi

   

  200

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Ekonomiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Samhällsvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Höga Kusten Teoretiska Gymnasium är ett gymnasium i Örnsköldsvik som har programmen natur, samhälle, ekonomi och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Höga Kusten Teoretiska Gymnasium var mellan 0 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  77/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  92%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 27 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  8,5

  Trygghet

  8,5

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  114 elever

  Könsfördelning

  59 % tjejer

  41 % killar

  Plats

  Skolägare

  Reprendo AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Höga Kusten Teoretiska Gymnasium drivs av Reprendo AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.