Räddningsgymnasiet Sandö i Sandöverken
Räddningsgymnasiet Sandö i Sandöverken
Räddningsgymnasiet Sandö i Sandöverken
Räddningsgymnasiet Sandö i Sandöverken
Räddningsgymnasiet Sandö i Sandöverken

1 / 8

Räddningsgymnasiet Sandö

Kommunal ·

Sandövägen 3, Sandöverken

Högskolestudier

Var eleverna på Räddningsgymnasiet Sandö studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Räddningsgymnasiet Sandö de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   14 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   11 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   11 %

  • Arkitektprogrammet

   7 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   7 %

  • Läkarprogrammet

   7 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Räddningsgymnasiet sandö 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  175

  Om

  Räddningsgymnasiet Sandö är ett gymnasium i Sandöverken som har programmet natur. Antagningspoängen 2023 för Räddningsgymnasiet Sandö var 175 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 175 meritpoäng för natur, inriktning räddningsgymnasiet sandö. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  69%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  49%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  -

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 17 svar, 89 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8,8

  Stöd

  5,4

  Elevnöjdhet

  6

  Antal elever på skolan

  71 elever

  Könsfördelning

  48 % tjejer

  52 % killar

  Plats

  Skolägare

  Kramfors kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Räddningsgymnasiet Sandö drivs av Kramfors kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Kramfors kommun driver är Ådalsskolan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.