Polhemsgymnasiet i Göteborg

1 / 2

Polhemsgymnasiet

Kommunal ·

Diagonalen 4, Göteborg

Högskolestudier

Var eleverna på Polhemsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Polhemsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   26 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   13 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   5 %

  • Civilekonomprogrammet

   5 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Läkarprogrammet

   2 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  252.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  252.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Samhällsvetenskap

   

  240.5

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  260.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  222.5

  Om

  Polhemsgymnasiet är ett gymnasium på Norra Älvstranden i Göteborg som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Polhemsgymnasiet var mellan 222,5 och 260,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  77/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  97%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  95%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 339 svar, 90 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,2

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  1151 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  50 %

  Jobbar

  28 %

  Annat

  22 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  78 %

  Jobbar

  17 %

  Annat

  5 %

  Plats

  Skolägare

  Göteborgs Kommun

  13 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Polhemsgymnasiet drivs av Göteborgs kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Göteborgs kommun driver är Center För Språkintroduktion och Lindholmens Tekniska Gymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.