Gullmarsgymnasiet i Lysekil
Gullmarsgymnasiet i Lysekil
Gullmarsgymnasiet i Lysekil

1 / 3

Gullmarsgymnasiet

Kommunal ·

Rinkenäsgatan 2, Lysekil

Högskolestudier

Var eleverna på Gullmarsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Gullmarsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   16 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   11 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   5 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  195

  Musik

   

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SVE

  297.5

  Naturvetenskap, marinbiologi

   

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  SPETS

  278

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  152.5

  Beteendevetenskap

   

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SVE

  260

  Medier, information och kommunikation

   

  SVE

  Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

  SVE

  120

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  262.5

  Juridik

   

  262.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Informations- och medieteknik

   

  167.5

  Teknikvetenskap

   

  167.5

  El och energi

  Antagningsgräns

  Automation

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  232.5

  Elteknik

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  232.5

  Naturbruk

  Antagningsgräns

  Vattenbruk

   

  SV

  Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  SV

  RIKS

  247.5

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  150

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  177.5

  Måleri

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  202.5

  Plåtslageri

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  185

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  110

  Restaurang och livsmedel

  Antagningsgräns

  Kök och servering

   

  160

  Industri

  Antagningsgräns

  Driftsäkerhet och underhåll

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  215

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLINGSL.

  IMV

  87.5

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLINGSL.

  IMV

  127.5

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Industritekniska programmet

   

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLINGSL.

  IMV

  105

  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  117.5

  Språkintroduktion

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  Gullmarsgymnasiet är ett gymnasium i Lysekil som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, naturbruk, barn och fritid, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Gullmarsgymnasiet var mellan 0 och 297,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 297,5 meritpoäng för natur, inriktning musik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  70/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  80%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 143 svar, 83 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,8

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,6

  Elevnöjdhet

  7,5

  Antal elever på skolan

  525 elever

  Könsfördelning

  55 % tjejer

  45 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  48 %

  Jobbar

  32 %

  Annat

  20 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  57 %

  Jobbar

  31 %

  Annat

  12 %

  Plats

  Skolägare

  Lysekils Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Gullmarsgymnasiet drivs av Lysekils kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.