Nuntorpsgymnasiet

Fristående ·

Nuntorp 316, Brålanda

Nuntorpsgymnasiet är ett gymnasium i Brålanda som har programmen Naturbruk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Nuntorpsgymnasiet var mellan 62,5 och 162,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 162,5 meritpoäng för Naturbruk, inriktning lantbruk. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturbruksprogrammet

Antagningsgräns

Lantbruk

 

162.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Naturbruksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

117.5

Naturbruksprogrammet, Inriktning lantbruk

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

62.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

70 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 10 svar, 48 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

6,7

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

62 elever

Könsfördelning

58 % tjejer

42 % killar

Plats

Naturbruk Väst AB är skolägare

2 gymnasieskolor

140 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Naturbruk Väst AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet