Strömstad Gymnasium i Strömstad

1 / 2

Strömstad Gymnasium

Kommunal ·

Tångenvägen 2, Strömstad

Högskolestudier

Var eleverna på Strömstad Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Strömstad Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   23 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   14 %

  • Ämneslärarprogrammet

   11 %

  • Juristprogrammet

   9 %

  • Förskollärarprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Fysioterapeutprogrammet

   2 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   2 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  172.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  172.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  180

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  175

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  187.5

  El och energi

  Antagningsgräns

  Elteknik

   

  170

  Barn och fritid

  Antagningsgräns

  Pedagogiskt och socialt arbete

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  147.5

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  87.5

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  137.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  LÄRLINGSL.

  Lärlingsliknande utbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLINGSL.

  IMV

  165

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  102.5

  Försäljning och service

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  95

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Språkintroduktion

   

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Yrkesintroduktion

   

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  62.5

  Om

  Strömstad Gymnasium är ett gymnasium i Strömstad som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Strömstad Gymnasium var mellan 0 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  68/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  71%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  82%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 29 svar, 28 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  7,3

  Stöd

  5,9

  Elevnöjdhet

  5,6

  Antal elever på skolan

  362 elever

  Könsfördelning

  48 % tjejer

  52 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  52 %

  Jobbar

  24 %

  Annat

  24 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  44 %

  Jobbar

  43 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Strömstads Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Strömstad Gymnasium drivs av Strömstads kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.