Karlbergsgymnasiet

Kommunal ·

Schölinsgatan 7, Åmål

Karlbergsgymnasiet

Karlbergsgymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Karlbergsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Karlbergsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  47 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  17 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  5 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  1 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  1 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Civilekonomprogrammet

  7 %

 • Juristprogrammet

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Naturvetenskap och samhälle157,5
Naturvetenskap157,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Beteendevetenskap160
Medier, information och kommunikation160
Samhällsvetenskap160
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Ekonomi142,5
Juridik142,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik155
Teknikvetenskap155
Design och produktutveckling155
Produktionsteknik155
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning175
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Automation125
Elteknik125
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete97,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service147,5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg187,5
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik85
Svetsteknik85

Om

Karlbergsgymnasiet är ett gymnasium i Åmål som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, vård och omsorg samt industri. Antagningspoängen 2023 för Karlbergsgymnasiet var mellan 85 och 187,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 187,5 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

76/100

Snittbetyg

B-C(15,6)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

92%

Lärare

Behöriga lärare

87%

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 225 svar, 85 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8

Stöd

6,9

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

788 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  47 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  17 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

Plats

Skolägare

Åmåls kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Karlbergsgymnasiet drivs av Åmåls kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.