Linköping Fria Läroverk i Linköping

Linköping Fria Läroverk

Fristående ·

Teknikringen 3, Linköping

Högskolor

Var eleverna på Linköping Fria Läroverk studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Linköping Fria Läroverk de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  47 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  5 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  5 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  1 %

Och 6 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Civilekonomprogrammet

  8 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Socionomprogrammet

  7 %

 • Grundlärarprogrammet

  5 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

Och 8 ytterligare utbildningar

Program

Om

Linköping Fria Läroverk är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Linköping Fria Läroverk var mellan 112,5 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

67%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 132 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,1

Stöd

5,8

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

497 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Använder Campushallen som ligger cirka 500m från skolan.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

35 %

Jobbar

45 %

Annat

20 %

3 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

33 %

Annat

18 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  47 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Watma Education AB

9 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Linköping Fria Läroverk drivs av Watma Education AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Watma Education AB driver är Norrköping Fria Läroverk och KF-utbildning.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.