Liljaskolan i Vännäs

Liljaskolan

Kommunal ·

Västra Järnvägsgatan 9, Vännäs

Högskolestudier

Var eleverna på Liljaskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Liljaskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   11 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   11 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   11 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Förskollärarprogrammet

   7 %

  • Grundlärarprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  250
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Medier, information och kommunikation 
  170
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  152.5
  Naturbruk
  InriktningAntagningspoäng
  Skogsbruk 
  147.5
  Barn och fritid
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  170
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  170
  Fordon och transport
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Karosseri och lackering 
  105
  Lastbil och mobila maskiner 
  105
  Personbil 
  105
  Transport 
  105
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Anläggningsfordon 
  167.5
  Anläggningsfordon, järnvägsbyggnad 
  145
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  130
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  160
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  102.5
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  75
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  72.5
  Vård och omsorg 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  20

  Om

  Liljaskolan är ett gymnasium i Vännäs som har programmen natur, samhälle, ekonomi, naturbruk, barn och fritid, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Liljaskolan var mellan 0 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  80%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  92%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 123 svar, 78 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,8

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  7,5

  Antal elever på skolan

  538 elever

  Könsfördelning

  36 % tjejer

  64 % killar

  Plats

  Skolägare

  Vännäs kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Liljaskolan drivs av Vännäs kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.