Tannbergsskolan i Lycksele

Tannbergsskolan

Kommunal ·

Tannbergsvägen 9, Lycksele

Högskolestudier

Var eleverna på Tannbergsskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tannbergsskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   27 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   15 %

  • Läkarprogrammet

   7 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  187.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  195
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  217.5
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  170
  Informations- och medieteknik 
  170
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Musik 
  215
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  190
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  105
  Pedagogiskt och socialt arbete 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  80
  Fordon och transport
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Personbil 
  140
  Transport 
  140
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  162.5
  Måleri 
  162.5
  Plåtslageri 
  162.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  125
  Restaurang och livsmedel
  InriktningAntagningspoäng
  Kök och servering 
  140
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  LÄRLING

  97.5
  Svetsteknik 
  195
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  135
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  132.5
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  150
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  185
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  162.5
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  115
  Industritekniska programmet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  112.5
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  185
  Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  177.5
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  180

  Om

  Tannbergsskolan är ett gymnasium i Lycksele som har programmen natur, samhälle, ekonomi, estet, teknik, el och energi, barn och fritid, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel, introduktion samt industri. Antagningspoängen 2023 för Tannbergsskolan var mellan 80 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  77/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,4)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  82%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  75%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 105 svar, 63 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  7,7

  Stöd

  5,8

  Elevnöjdhet

  5,7

  Antal elever på skolan

  552 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  30 %

  Jobbar

  53 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  30 %

  Jobbar

  57 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Lycksele kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Tannbergsskolan drivs av Lycksele kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.