Midgårdsskolan i Umeå

Midgårdsskolan

Kommunal ·

Paradvägen 36, Umeå

Högskolestudier

Var eleverna på Midgårdsskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Midgårdsskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Ämneslärarprogrammet

   9 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   6 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   6 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   5 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  147.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  147.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  157.5

  Samhällsvetenskap

   

  157.5

  Teknik

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  120

  Estet

  Antagningsgräns

  Bild och formgivning

   

  250

  Dans

   

  132.5

  Estetik och media

   

  122.5

  Musik

   

  155

  Teater

   

  157.5

  Humanistiska

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  120

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  130

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Individuellt alternativ

   

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0

  Om

  Midgårdsskolan är ett gymnasium i Umeå som har programmen natur, samhälle, estet, teknik, humanistiska och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Midgårdsskolan var mellan 0 och 250 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 250 meritpoäng för estet, inriktning bild och formgivning. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  81/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  92%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 129 svar, 68 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,8

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  6,8

  Elevnöjdhet

  8,1

  Antal elever på skolan

  655 elever

  Könsfördelning

  66 % tjejer

  34 % killar

  Plats

  Skolägare

  Umeå Kommun

  5 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Midgårdsskolan drivs av Umeå kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Umeå kommun driver är Dragonskolan och Maja Beskowgymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.