Midgårdsskolan i Umeå

Midgårdsskolan

Kommunal ·

Paradvägen 36, Umeå

Midgårdsskolan

Midgårdsskolan

Högskolor

Var eleverna på Midgårdsskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Midgårdsskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  66 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  2 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  1 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  1 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  1 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  7 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  7 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  6 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

Och 19 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Midgårdsskolan är ett gymnasium i Umeå som har programmen natur, samhälle, teknik, estet och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Midgårdsskolan var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för introduktion inriktning estetiska programmet, estetik och media. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

85/100

Snittbetyg

B-C(15,8)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

85%

Lärare

Behöriga lärare

95%

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 129 svar, 68 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

736 elever

Könsfördelning

70 % tjejer

30 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Eleverna äter skollunch på Umestans elevmatsal som ligger alldeles i närheten av skolan.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  66 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  6 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

Plats

Skolägare

Umeå kommun

5 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Midgårdsskolan drivs av Umeå kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Umeå kommun driver är Dragonskolan och Maja Beskowgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.