Strömkullegymnasiet

Kommunal ·

Tingshustorget 1, Bengtsfors

Strömkullegymnasiet är ett gymnasium i Bengtsfors som har programmet Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Strömkullegymnasiet var mellan 0 och 117,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 117,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning industritekniska programmet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

117.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

31/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

77 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

26 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 10 svar, 50 % svarsfrekvens

Studiero

8,5

Trygghet

9,6

Stöd

9

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

55 elever

Könsfördelning

40 % tjejer

60 % killar

Plats

Bengtsfors Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

55 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Bengtsfors Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet